افق

زکات خواندن وبلاگ، دادن فیدبک به نویسنده است! لطفا خواننده خاموش نباشید.

یکی به من بگه این ویرگول کدوم گوریه!

یکشنبه 10 آبان 1388 12:10 نویسنده: بیرون از حصار نظرات: 1 نظر چاپ

   وقتی صبحِت رو با شکستن گیره سرت و در نتیجه دیر راه افتادن از خونه - معطلی پشت ترافیک اتوبان کرج   -ستاری  -همت و پارکینگ بیهقی شروع کنی دیگه انگیزه ای برای ادامه روز برات می مونه؟  وقتی زمانی که به اون اداره لعنتی می رسی تازه متوجه می شی که کارمند قسمت، کار روتینی رو که رو حسابش ۵ دقیقه وقت می بره رو، دو ساعت تمام طول می ده و تا حالا اصلاً انجامش نداده بوده و این پروژه رو میخواد رو توِی بدبخت که مرخصی گرفتی و اومدی برای اولین بار عملیاتی کنه چی؟ باز هم انگیزه داری هنوز؟ نه واقعاً داری؟  اِه داری؟ پس برو خودتو به دکتر نشون بده. 

بعدشم یکی به من بگه این ویرگول لعنتی کدوم گوریه؟؟؟؟  

امروز هیچکی به من نزدیک نشه ها- اگر هم شد هرچی دید از چشم خودش دیده. از من گفتن!