افق

زکات خواندن وبلاگ، دادن فیدبک به نویسنده است! لطفا خواننده خاموش نباشید.

دعای روز سه شنبه

سه‌شنبه 12 آبان 1388 08:09 نویسنده: بیرون از حصار نظرات: 1 نظر چاپ

الّلهمَّ اَرفِعْ شدائدِ۱ لِأخذِ۲ الفیزاء۳ الشینقن۴ للمومنینِ و المومناتْ و اجْعَل الشفقتِ فی قلوبِ المُوَظَفونَ۵ فی السفاراتَ دُوَل الاُروبی۶ !

                                                                                 

معنی کلمات: 

۱- سختیها    

۲- گرفتن 

۳-  ویزا 

۴- شینگن 

۵- کارمندان 

۶- اروپایی