افق

زکات خواندن وبلاگ، دادن فیدبک به نویسنده است! لطفا خواننده خاموش نباشید.

منطق

سه‌شنبه 19 آبان 1388 12:28 نویسنده: بیرون از حصار نظرات: 1 نظر چاپ

من: چرا روسری سرکردی؟ تو که اهل حجاب نبودی. 

اون: خواب دیدم، از این به بعد سر می کنم. 

من: آخه آستینت حلقه ایه؟

اون: نه، این اشکال نداره!