افق

زکات خواندن وبلاگ، دادن فیدبک به نویسنده است! لطفا خواننده خاموش نباشید.

یادم باشه

چهارشنبه 20 آبان 1388 21:07 نویسنده: بیرون از حصار نظرات: 0 نظر چاپ

   از اون دسته آدمهایی هستم که اگه یه آهنگی رو بشنوند و به مذاقشون خوش بیاد اینقدر گوشش می‌کنند تا اینکه یه مدت آهنگه بره قرنطینه و احیانا تازه بعد از چند ماه بتونند بدون اینکه کهیر بزنند دوباره برن سراغش. ولی یادم باشه این کار رو در مورد بعضی از دوست داشتنی های زندگیم نکنم. یادم باشه یه چیزی هم واسه بعدترها بذارم. یادم باشه. یادم باشه. یادم ب...