افق

زکات خواندن وبلاگ، دادن فیدبک به نویسنده است! لطفا خواننده خاموش نباشید.

Girls prefer DRY guys

پنج‌شنبه 21 آبان 1388 23:33 نویسنده: بیرون از حصار نظرات: 1 نظر چاپ

 Girls prefer DRY guys ! 

چپ چپ نگاه نکنید. اینو من نمی گم. تو تبلیغات یاهو رؤیت شده. حالا برید بگردید ببینید تبلیغ کدوم کالاست!