افق

زکات خواندن وبلاگ، دادن فیدبک به نویسنده است! لطفا خواننده خاموش نباشید.

هذیان

چهارشنبه 4 آذر 1388 09:16 نویسنده: بیرون از حصار نظرات: 3 نظر چاپ

۱-ساعت ۵:۴۰ دقیقه صبح بیدار می شوی و صدای خودت را می‌شنوی  که زمزمه می کند:

با هر که سخن گفتم      در خود گره ای گم بود 

و اینطوری است که یک روزهایی می شود که فاتحه روزت را از همان صبح اول وقت می‌خوانی و یک صلوات قرِِّاء هم پشت بندش جهت آرامش روح تازه گذشته می فرستی و می زنی بیرون.

۲- از دروغ گفتن و شنیدن متنفری ولی گاهی در شرایطی قرار می‌گیری که طرف مقابلت پول می‌گیرد که دروغهای تو را مستندسازی کند. تو هم تصمیم می‌گیری از جان و دل بگویی آنچه می‌خواهد و بخندی به ریشش و اگر نداشت به سبیلش که این یکی را حتما دارد.    

بعدا نوشت: حیف که اسلام دستم را بدجوری بسته و بیش از این نمی‌توانم بعضی مسائل را باز کنم(بند۲). ضمنا یکی از بندهای منشور اخلاقی این وبلاگ کمک به افزایش آی-کیو خوانندگان محترم می‌‌باشد که این خدمات جهت رفاه حال شهروندان بصورت رایگان ارائه می‌گردد.