افق

زکات خواندن وبلاگ، دادن فیدبک به نویسنده است! لطفا خواننده خاموش نباشید.

عید قربان

شنبه 7 آذر 1388 10:07 نویسنده: بیرون از حصار نظرات: 2 نظر چاپ

  از فلسفه به قربانگاه بردن اسماعیل به عنوان هر آنچه دلبستگی و  وابستگی دنیویست در برابر معبود، لذت میبرم اما هنوز نتوانسته ام با نازل شدن موجود دیگری به عنوان قربانی و ریخته شدن خون- هر چند موجودی غیر انسانی- و پایه گذاری خشونتی که بصورت سنت در آمده ارتباط برقرار کنم و هنوز نتوانسته ام توجیهی که عقل بپسندد و دل راضی شود برایش پیدا کنم. اما به هر حال روزهای عید روزهای قشنگی اند و اینجا که ما هستیم هر روزنه شادی را دودستی باید چسبید که بس کمیاب است. پس:                  

***عید قربان مبارک***