افق

زکات خواندن وبلاگ، دادن فیدبک به نویسنده است! لطفا خواننده خاموش نباشید.

یادداشتهای هول هولکی

یکشنبه 8 آذر 1388 11:47 نویسنده: بیرون از حصار نظرات: 2 نظر چاپ

   صبح که از پنجره هوای مه گرفته را تماشا میکنم، ترجیح میدهم به جای اینکه امروز مجبور باشم بروم  اصفهان، میرفتم شمال! 

   من نمی دانم این "شمال" چه دارد که این همه حس نوستالژیک در ذهنت پشت سر اسمش رژه میروند، صرفنظر از این که متعلق به کدام طبقه اجتماعی یا صاحب چه تفریحاتی بوده ای. این همه شهر دیده ای ولی خاطرات هوای نم زده شمال و گم شدن در بوی سیر تازه و ماهی سفید بازارش جایش را در ذهنت با هیچ خاطره ای عوض نمی کند. 

  پی نوشت: تا این لحظه که پروازهای اردبیل کنسل شده، امیدوارم هوای اصفهان هم خساست کند و این دلتنگ شمال به زور راهی نصف جهان نشود.