افق

زکات خواندن وبلاگ، دادن فیدبک به نویسنده است! لطفا خواننده خاموش نباشید.

استرس صبح برفی

چهارشنبه 18 آذر 1388 07:55 نویسنده: بیرون از حصار نظرات: 3 نظر چاپ

صبح بود و برف بود و من بودم و چکمه های پاشنه بلند  و ترس ولو شدن روی آسفالت و تنبلی از نو بالا رفتن و عوض کردن کفشها. 

 و پیروز میدان، البته که تنبلی بود.  

الاآن هم زنده ام و دست و پایم سالم اند و به قول محسن نامجو "راحتم"!