افق

زکات خواندن وبلاگ، دادن فیدبک به نویسنده است! لطفا خواننده خاموش نباشید.

رجال - نسوان

یکشنبه 22 آذر 1388 17:59 نویسنده: بیرون از حصار نظرات: 2 نظر چاپ

لطفاً به ابن کلمات توجه کنید : 

 آقایان - خانمها  

مردان - زنان

Ladies -Gentlemen  

و  همین کلمات در فرهنگها و زبانهای مختلف دیگر  

می دانیم که کلمات علاوه برمفهوم لغوی، بار معنایی دارند. چیزی که نشأت گرفته از فرهنگ است و تحت تاثیر آن. دو مثال فارسی و یک نمونه انگلیسی اش را آوردم، چون می‌دانم همه ما درک صحیحی از معنی و بار معنایی شان داریم.حالا برویم سراغ مثالهای بالا:

" آقا" محترم است، "خانم" هم.

"مرد" جذاب است، "زن" هم.  

"Gentleman" کلاس و شخصیت دارد، Lady هم.  و هر دو به یک اندازه. نه کمتر، نه بیشتر.

حالا اینجا را نگاه کنید:   

رجال - نسوان   

کلمه "رجال" قدرت را تداعی می کند. آدم را یاد مقامات بلند پایه مملکتی می اندازد که البته "مرد" هم هستند. 

 اما کلمه "نسوان".  

این کلمه تداعی کننده موجودات فلک زده ای با نام دیگر"ضعیفه " است که در اجتماع حائز رده دوم اهمیت اند و جماعتشان (جماعت نسوان)  یادآور گردهم آیی موجودات بدبختی است که حتی صدای اختلاطشان هم آدم را به یاد تم وز وز مانندی می اندازد که گوش را می آزارد. 

و من برای این همه تضاد توجیهی نمی یابم جز اینکه بگویم: 

لعنت به "عرب" و فرهنگ بی فرهنگی اش که قرنهاست مثل بختک به جان آنچه هزاران سال اندوخته بودیم افتاده و ریشه های پنهان فرهنگمان را در خفا، تباه و فاسد کرده است.