افق

زکات خواندن وبلاگ، دادن فیدبک به نویسنده است! لطفا خواننده خاموش نباشید.

حدیث روز

جمعه 27 فروردین 1389 23:18 نویسنده: بیرون از حصار نظرات: 1 نظر چاپ

خوشمزه ترین امور، دزدکی ترین آنهاست. 

                                                        (امام بیرون از حصار)