افق

زکات خواندن وبلاگ، دادن فیدبک به نویسنده است! لطفا خواننده خاموش نباشید.

هذیان

یکشنبه 19 اردیبهشت 1389 11:21 نویسنده: بیرون از حصار نظرات: 2 نظر چاپ

   نمازخانه و رایحه مردافکن پاهای در کفش مانده و شعارمعروف "مرگ بر ..." و
بوی ادئو پرفیوم بولگاری و تشکرهای خارج از عرف از خدا به خاطر چشاندن لذت نعمات ممنوعه. 

چه ترکیب خوشی!