X
تبلیغات
زولا

افق

زکات خواندن وبلاگ، دادن فیدبک به نویسنده است! لطفا خواننده خاموش نباشید.

اعتماد سیکوریت نمی شود.

دوشنبه 20 اردیبهشت 1389 11:20 نویسنده: بیرون از حصار نظرات: 5 نظر چاپ

اعتماد کریستال با ارزشی است که زمان زیادی صرف تشکیل شدنش می شود اما به ضربه ای هرچند ضعیف می شکند. شکنندگی ماهیت آن است و غیر قابل اجتناب.