افق

زکات خواندن وبلاگ، دادن فیدبک به نویسنده است! لطفا خواننده خاموش نباشید.

فمینیسم ارتجاعی یا منطق مدیریتی یا ...

چهارشنبه 29 اردیبهشت 1389 11:10 نویسنده: بیرون از حصار نظرات: 0 نظر چاپ

سه شنبه (دیروز) ساعت ۱۱:۴۵ صبح در جلسه  

رئیس: خوب، لطفا نظراتتون رو بگید.

همکار آقا(آرشیتکت): به نظر من طرح وبسایت از نظر چیدمان تعادل نداره. 

رئیس(آقا): خوب این رو خانمها بهتر می تونن نظر بدن!!!  

از نظر رئیس من، خانمها در مورد قر و فر بهتر می تونند نظر بدن، اون همکار آرشیتکت هم بره غاز بچرونه.

 پی نوشت: محض اطلاع شما خانمها شامل یک مهندس کامپیوتر، یک مترجم و بنده بودیم که اگرچه عمران خوندم ولی از افتخاراتم این است که هیچوقت پام رو توی کفش هیچ معماری نکرده ام و به هر حال هیچکدوم به اندازه آرشیتکتها سر از این چیزها در نمی آوردیم.