افق

زکات خواندن وبلاگ، دادن فیدبک به نویسنده است! لطفا خواننده خاموش نباشید.

مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد.

سه‌شنبه 25 خرداد 1389 22:46 نویسنده: بیرون از حصار نظرات: 5 نظر چاپ

 به پشه گفتن چرا زمستونا پیدات نیست؟ گفت: نه که تابستونا که میام خیلی تحویل می‌گیرین؟ 

حالا حکایت ما و این جماعت وبلاگ خوان هم شده حکایت پشه و ملت. 

می نویسم ساکتید، نمی‌نوسم ساکتید. هستم ساکتید، می روم ساکتید. خوب سعدی هم اگر بودم و بوستان و گلستان می نوشتم و مردم می خواندند و می رفتند انگار که نه کسی نوشته و نه کسی خوانده، مغز خر که نخورده بودم از وقت کار و زندگیم بزنم برای جماعت صم بکم بنویسم. 

یک تابلو به اندازه کله پدر جدم هم زده ام سر در وبلاگ که"زکات خواندن وبلاگ، دادن فیدبک به نویسنده است. لطفا خواننده خاموش نباشید" بازهم انگشتانتان اوف می شود اگر چند ضربه روی کیبورد بنوازید. کامنت هم که می گذارید با پروکسی وارد می شوید و تهدید می‌کنید به تجاوز به عنف که بنویس! آخه برادر من، وقتی می‌نوشتم و یواشکی می‌آمدی می‌خواندی و می‌رفتی من تهدید به کهریزکت می‌کردم که حالا برای چند روز تاخیر متوسل به زور می‌شوی؟ 

خلاصه من که حلالتان نمی‌کنم، خدا از سر تقصیراتتان نگذرد که آرزوهای یک جوان وبلاگ نویس را این طوری پرپر می کنید.