افق

زکات خواندن وبلاگ، دادن فیدبک به نویسنده است! لطفا خواننده خاموش نباشید.

دست بند

یکشنبه 6 تیر 1389 12:58 نویسنده: بیرون از حصار نظرات: 1 نظر چاپ

فکر کردم حالا که خودم کم می نویسم دست شما رو یک جوری بند کنم که بیکار نباشد. 

اینجا رو بخونید.