افق

زکات خواندن وبلاگ، دادن فیدبک به نویسنده است! لطفا خواننده خاموش نباشید.

دستِ پر

دوشنبه 28 تیر 1389 12:22 نویسنده: بیرون از حصار نظرات: 3 نظر چاپ

ما همیشه دستِ پر از جلسه بیرون می آییم. میگین نه؟ ایناهاش!

-          آقای مهندس شماره یک خطاب به آقای مهندس شماره دو:

ببین آقای مهندس، اصلا این موضوع رو فراموش کن. فرض کن خونه ی خود شما. البته خوب موضوع خونه خیلی فرق می کنه. درست شد؟

-          حاضرین: سکوت

-          من (تو دِلم): آره آقای مهندس، درست شد. الآن شما موضوع رو کاملا شفاف و روشن کردین و همه متوجه شدیم شما چی گفتین. بحث بعدی لطفاً!

پی نوشت: اصلا مفهوم بود؟