افق

زکات خواندن وبلاگ، دادن فیدبک به نویسنده است! لطفا خواننده خاموش نباشید.

خود درمانی

شنبه 9 مرداد 1389 11:22 نویسنده: بیرون از حصار نظرات: 8 نظر چاپ

     جدیدن راهی پیدا کرده ام برای ریلکس شدن که اتفاقا خوب هم جواب می دهد.

     پروسه کار به این صورت است که خودت را در فضایی با نهایت آزادی و به دور از هرگونه ترس و نگرانی و محدودیت تصور کنی و مدتی در این فضا شناور بمانی. انگار می کنی که داری در هوای آزادی نفس می کشی که آرامش کامل در آن برقرار است . جایی که در آن محدودیت معنایی ندارد و هچ بندی به دست و پای جسم و ذهنت نیست و از همه مهمتر مشکلات خودت و دیگران هیچ ربطی به تو ندارد. انگار که قدرت مطلق باشی یا اینکه موجود سرگردانی در عالم هستی که نه غمی داری و نه مسئولیتی. اینطوری می شود لابلای لحظات درگیری و دلواپسی که از قضا تمامی هم ندارند نفسی بگیری و دوباره با انرژی مضاعف به اعماق فاجعه شیرجه بزنی.

    می دانم خیلی فصیح و سلیس نگفتم، شما هم  به حساب اینکه توضیح دادن یک تصویر ذهنی یا حالت روحی کار سختی است خیلی منتقدانه نگاه نکنید.