افق

زکات خواندن وبلاگ، دادن فیدبک به نویسنده است! لطفا خواننده خاموش نباشید.

میهمانی

یکشنبه 14 شهریور 1389 11:27 نویسنده: بیرون از حصار نظرات: 0 نظر چاپ

آخر هفته را مهمان کوه و رود و درخت و اکسیژن بودم و داریوش که می خواند:

 "من از تو راه برگشتی ندارم              به سوی تو سرازیرم همیشه"  

آهنگ قشنگی است. اگر کوه و رود و درخت و اکسیژن گیرتان نیامد حداقل آهنگ را از دست ندهید.