افق

زکات خواندن وبلاگ، دادن فیدبک به نویسنده است! لطفا خواننده خاموش نباشید.

بلدالملکم من

چهارشنبه 28 مهر 1389 11:08 نویسنده: بیرون از حصار نظرات: 0 نظر چاپ

    مدتیست وقتی زیادی بیکار می شوم خودم می نشینم یک موضوع ناراحت کننده ای برای خودم پیدا می کنم، بعد خودم با خودم سر این گرفتاری جدید کلنجار می روم .بعد هم خودم دلم برای خودم می سوزد. بعد هم برای خودم سوگواری مفصلی می کنم. بعدش هم خودم را که دپرس شده ام دلداری می دهم که از این وضعیت ناجور بیرون بیایم. خلاصه حکایتی داریم خودمان با خودمان.