افق

زکات خواندن وبلاگ، دادن فیدبک به نویسنده است! لطفا خواننده خاموش نباشید.

بالاخره

یکشنبه 2 آبان 1389 11:13 نویسنده: بیرون از حصار نظرات: 0 نظر چاپ

بالاخره یک روز می رسد که یوغ جنسیت از گردن انسان برداشته می شود و انسان موجودی خواهد بود بدون  جنسیت با گلچینی از خصوصیات بارز زنانه و مردانه

پینوشت: متاسفانه ما آن روز را نخواهیم دید.