افق

زکات خواندن وبلاگ، دادن فیدبک به نویسنده است! لطفا خواننده خاموش نباشید.

دیالوگ خفن

سه‌شنبه 4 آبان 1389 11:21 نویسنده: بیرون از حصار نظرات: 3 نظر چاپ

سرویس اداره، ساعت شش عصر، دو  همکار آقا در حال چرت زدن:

-          یا قمر بنی هاشم

-          ها؟

-          یا قمر بنی هاشم

-          آها