افق

زکات خواندن وبلاگ، دادن فیدبک به نویسنده است! لطفا خواننده خاموش نباشید.

قرار ساعت پنج

چهارشنبه 5 آبان 1389 11:07 نویسنده: بیرون از حصار نظرات: 2 نظر چاپ

هر روز ساعت پنج بعدازظهر همه بوهای کارخانه مینو را با ولع می بلعم.