افق

زکات خواندن وبلاگ، دادن فیدبک به نویسنده است! لطفا خواننده خاموش نباشید.

بیا ببر راحتم کن

چهارشنبه 17 آذر 1389 11:31 نویسنده: بیرون از حصار نظرات: 4 نظر چاپ

بیا ای آلاینده عزیز، بیا این یک نفس هوای دم کرده و این یک جو هوش و حواس و یک چکه اخلاق خوش و یک اپسیلون سلامتی را هم که داشتیم تو ببر که شب که سر بر بالین می‌نهیم دیگر غممان نباشد و خیالمان تخت باشد که دیگر هیچ برای بردن نمانده.