افق

زکات خواندن وبلاگ، دادن فیدبک به نویسنده است! لطفا خواننده خاموش نباشید.

نفرین

سه‌شنبه 28 دی 1389 11:14 نویسنده: بیرون از حصار نظرات: 0 نظر چاپ

الهی مشمشه بگیری فلانی! 

پی نوشت: به جای واژه فلانی نام فرد مورد نظر! را جایگزین نموده و جمله را با حضور قلب چندین بار در روز تکرار نمایید.باشد که رستگار شوید.