افق

زکات خواندن وبلاگ، دادن فیدبک به نویسنده است! لطفا خواننده خاموش نباشید.

وکیلم؟

چهارشنبه 6 مهر 1390 10:05 نویسنده: بیرون از حصار نظرات: 0 نظر چاپ

    آیا وکیلم شما را به عقد دائم فلانی با مهریه معلوم و یک جلد کلام ا... مجید در بیاورم؟ 

    این جمله آشنائیست که همه ما بارها در طول زندگیمان شنیده ایم. بسیاری از ما حتی خطاب همین عبارت قرار گرفته ایم و جواب مثبتی هم به آن داده ایم و به این ترتیب در واقع مهمترین تغییر زندگیمان را رقم زده ایم. اما آیا هیچوقت پیش آمده که به معنی این عبارت فکر کنیم؟ 

کسی از شما سؤال می کند که در مقابل اخذ وجه یا طلا یا اصولا هر چیز دیگری که جنبه مادی دارد حاضرید بقیه عمرتان را با فرد دیگری بگذرانید؟ 

    به نظر شما این عبارت بیشتر شبیه به یک معامله نیست؟ مگر در عقد قراردادهای  تجاری چه چیز گفته می شود که اینجا گفته نشده؟ از قرار چیزی که مهم نیست عشق و علاقه و دلیل اصلی است که دو نفر را قرار است کنار هم نگه دارد. ضمناً هیچ قولی هم به هم نمی دهیم. اصلا صحبتی از این به میان نمی آید که قرار است در خوشی و ناراحتی، سختی و آسانی در کنار هم باشیم. فقط بحث مادیات است که عروس خانم اینقدر که آقا داماد می دهد بس است؟ انصافاً عجیب نیست؟ نه قولی، نه قراری،  نه حرف عاشقانه ای. فقط اینقدر میگیری در مقابل یک عمر. 

      به نظرمن که ظاهرش بیشتر شبیه یک معامله کثیف است که کماکان ناشی از همان نگاه جنسیتی است که در لایه های پنهان فرهنگمان نفوذ کرده و هر طرف که می چرخی گریبانت را می گیرد.