افق

زکات خواندن وبلاگ، دادن فیدبک به نویسنده است! لطفا خواننده خاموش نباشید.

دنیای این روزای ما

جمعه 10 دی 1389 09:37 نویسنده: بیرون از حصار نظرات: 0 نظر چاپ

حسرت و حرمان قدغن                         آبی آسمان قدغن