افق

زکات خواندن وبلاگ، دادن فیدبک به نویسنده است! لطفا خواننده خاموش نباشید.

الدنگ

شنبه 18 تیر 1390 12:04 نویسنده: بیرون از حصار نظرات: 0 نظر چاپ

   قسم به خداوند آسمانها و زمین، آن زمان که هواپیمای فوکر 100 شرکت آسمان همچون اسیری در چنگ دریای خروشان اختلاف فشار هوای صلات ظهر آسمان تهران نفس نفس زنان و هن و هن کنان جلو می‌رفت و ملت بخت برگشته زیر لب دعا می‌خواندند و به دسته صندلیشان چنگ می‌زدند بنده در اوج بی خیالی از تکانهای گهواره ای کسب لذت می‌نمودم و دقیقا یک ساعت بعد در  اتوبان تهران-کرج به لطف کرامات راننده تاکسی الدنگ زیر لب دعا می‌خواندم و به دستگیره در و البته مسافر کنار‌دستی‌ام چنگ می‌زدم. 

پی نوشت: الهی بمیری آقای راننده تاکسی که اینقدر الدنگی