افق

زکات خواندن وبلاگ، دادن فیدبک به نویسنده است! لطفا خواننده خاموش نباشید.

ای-میلِ مامانم اینا

دوشنبه 16 اسفند 1389 11:29 نویسنده: بیرون از حصار نظرات: 2 نظر چاپ

دیشب مامانم داشت ایمیل آدرسش رو می گفت: 

"مح... شیفت آندرلاین یاهو"