افق

زکات خواندن وبلاگ، دادن فیدبک به نویسنده است! لطفا خواننده خاموش نباشید.

به خدا

دوشنبه 27 تیر 1390 12:31 نویسنده: بیرون از حصار نظرات: 0 نظر چاپ

ماه شعبان مبارک است برای اینکه نیمه شعبان دارد. (امام خمینی) 

محل رویت: بیلبردی در بزرگراه شهید گمنام