افق

زکات خواندن وبلاگ، دادن فیدبک به نویسنده است! لطفا خواننده خاموش نباشید.

وقتی قهری با من من با کی بگردم

چهارشنبه 20 آبان 1388 11:07 نویسنده: بیرون از حصار نظرات: 0 نظر چاپ

جناب شماعی زاده می فرمایند:  

کاش می‌شد می‌گفتی 

بدونم من چه کردم 

وقتی قهری با من 

من با کی بگردم!    

تا حالا به تراژدیِ کات (cut) از این جنبه ای که آن جناب در مصراع آخر شعر فوق الذکر به آن اشاره کرده، نگاه نکرده بودم. یعنی فکر کن شاعر چه ذهن خلاقی داشته!