افق

زکات خواندن وبلاگ، دادن فیدبک به نویسنده است! لطفا خواننده خاموش نباشید.

فنلدون

شنبه 14 آذر 1388 14:53 نویسنده: بیرون از حصار نظرات: 1 نظر چاپ

من: خوب آقا رضا، حالا اشکالش چی بود؟ 

مکانیک: "بوش اکسل" و"فنلدو "

من(با تعجب): لطفا یه بار دیگه بگین اشکال از کجا بود؟ 

مکانیک: "بوش اکسل" و "َفنلدو"  

 

*********************** 

من: بابا ماشین رو نشون دادم. 

پدرم: خوب ایراد از کجا بود؟ 

من: بوش اکسل و یه چیزی شبیه "فنلدون"

پدرم(با نگاه عاقل اندر سفیه): فنلدون نه،  احتمالا "فنر دو"!   

***********************

پی نوشت: خوب من چی کار کنم زبون مکانیکه می گرفت. تازه "فنلدون" که از "فنلدو" که با معنی تره! یعنی مثلا "دون" یعنی جای یه چیزی و "فنلدون"  می تونست کلمه ای باشه که من تا حالا نشنیده باشم، ولی خدایی "فنلدو" هیچ توجیهی نمی تونست داشته باشه.  

اما به هرحال هنوز هم نفهمیدم قضیه از چه قراره. کسی اگر می دونه، کمک کنه.