افق

زکات خواندن وبلاگ، دادن فیدبک به نویسنده است! لطفا خواننده خاموش نباشید.

به خواننده محبوبم

یکشنبه 15 آذر 1388 12:56 نویسنده: بیرون از حصار نظرات: 2 نظر چاپ

   سالهاست که به کارهای زیبا و صدای گرمت گوش داده ام. خاطره انگیز ترین لحظاتم با طنین صدایت همراه بوده اند و فرود و فراز صدایت، موسیقی متن لحظات زیبایم بوده است. اما همه و همه اینها بدون اینکه بابت شنیدن حتی یک کدام از کارهایت پولی خرج کرده باشم. همه این لذتها را به رایگان برده ام و می دانی که از این بابت حس بدی دارم. اما این را بدان که اگر اینجا قوانین "کپی رایت" حاکم نیست، یادمان نرفته که به تو و امثال تو دِینی داریم. اینکه درد گرفتن وجدانمان در این طرف دنیا به کار تو که آن طرف دنیا زندگی می‌کنی می آید یا نه را نمی دانم، اما اگر به چیزی غیر از مادیات اعتقاد داری،که می‌دانم داری، بدان که لذت و آرامشی که به هموطنانت هدیه کرده ای با هیچ بازار گرم مادی قابل قیاس نیست. پس سرت سبز و دلت شاد و ذهنت روشن و صدایت همچنان گرم باد.