افق

زکات خواندن وبلاگ، دادن فیدبک به نویسنده است! لطفا خواننده خاموش نباشید.

بدون شرح

پنج‌شنبه 20 اسفند 1388 18:42 نویسنده: بیرون از حصار نظرات: 0 نظر چاپ

ما آزموده ایم در این شهر بخت خویش           بیرون کشید باید از این ورطه رخت خویش