افق

زکات خواندن وبلاگ، دادن فیدبک به نویسنده است! لطفا خواننده خاموش نباشید.

بعله، اینجوریاست.

سه‌شنبه 15 تیر 1389 12:06 نویسنده: بیرون از حصار نظرات: 0 نظر چاپ

     وقتی وبلاگ‌نویسی تندوتند پست می‌نویسد یعنی حالش خوب نیست. لازم دارد هی حرف بزند درباره خودش. وقتی وبلاگ‌نویسی چندروزی هیچ مطلب تازه‌ای نمی‌نویسد یعنی حالش بد است آنقدر که هیچ حرفی برای گفتن ندارد. کلا وقتی آدمی وبلاگ‌نویس می‌شود یعنی حالش بد است. 

منبع:

 http://www.google.com/reader/item/tag:google.com,2005:reader/item/34ce9b6e84cb1114